Laatste nieuws

Het laatste nieuws van en over brandweer Uitgeest vind je hier. Je kunt hier onder andere iets lezen over de laatste uitruk die we gehad hebben, een evenement waar we aan mee hebben gewerkt of ander belangrijk nieuws.

Proactie

De eerste stap in de veiligheidsketen is het voorkomen van risicovolle situaties. Al in de prilste planningsfase van grote projecten geeft de brandweer waardevolle adviezen.

Preventie

Bij preventie gaat het om concrete maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Hoe kunnen we brand voorkomen of de kans op brand in ieder geval zo klein mogelijk houden? En hoe kunnen we ongevallen bij brand voorkomen of beperken?

Preparatie

Preparatie staat voor ‘voorbereid zijn op’. Om goed en snel te kunnen reageren als onze hulp ingeroepen wordt, moeten de brandweermensen goed getraind en opgeleid zijn en het materieel gebruiksklaar.

Repressie

Dit is het meest zichtbare deel van de brandweerzorg. Denk aan branden blussen, duiken of een auto openknippen om een bekneld persoon te bevrijden. Onder repressie valt hulp aan mens en dier.

Nazorg

De eerste vier activiteiten richten zich direct op onze doelgroepen. Deze laatste doet dat indirect. Hier gaat het er namelijk om dat we na een activiteit zo snel mogelijk weer helemaal paraat zijn voor een volgende actie.

Helden gezocht!

Word lid van brandweer Uitgeest! Neem contact met ons via het contact formulier

Neem contact op


Om een goed beeld te krijgen van de werkgebieden van de brandweer, heeft Brandweer Nederland een korte video ontwikkeld waar in ons werk wordt getoond.

Links