Maandag 4 juni landelijk controlebericht NL-Alert

Door Sven Kortekaas | June 4, 2018

Maandag 4 juni zendt de overheid om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

Om het controlebericht aan te kondigen en de bekendheid van NL-Alert te vergroten, is een landelijke publiekscampagne gestart. NL-Alert is het alarmmiddel in Nederland. Met NL-Alert kunnen mensen via hun mobiel gericht geïnformeerd en gealarmeerd worden tijdens een ramp in de buurt. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen.

Mensen die het controlebericht ontvangen op 4 juni, hebben hun telefoon juist ingesteld. Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet men dit zelf doen. Op www.nl-alert.nl staan instructies over het juist instellen van mobiele telefoons.

Het NL-Alert controlebericht van 4 december is door ongeveer 10,2 miljoen mensen van 12 jaar en ouder ontvangen (69%). De overheid zendt twee keer per jaar een NL-Alert controlebericht uit. Als je het bericht ontvangt, is je mobiele telefoon juist ingesteld.